Přejí k hlavní navigaci

Kontakt

Bučina DDD, spol. s r. o.
 
Lučenecká cesta 1335/21
960 96 Zvolen
Tel.: +421 45 3250 981,
E-mail: bucina-ddd@bucina-ddd.sk
Web: http://www.bucina-ddd.sk
 
IČO: 36 059 323
IČ DPH / VAT ID No.: SK2020070866
 
Registrácia: OR OS Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8264/S

Bankové spojenie

 

BANK: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK21 0900 0000 0004 0264 4685
SWIFT: GIBASKBX

Obchodné oddelenie

Surová a laminovaná drevotrieska

Tel.: +421 45 3250 - 965,966,967,968,982

Laminovaná a surová drevotrieska
Ing. Júlia Réhová
vedúca predaja
rehova@bucina-ddd.sk

Tel.: +421 45 3250 965
Mobil: +421 907 750 260

Laminovaná a surová drevotrieska, MDF, HDF, OSB, PD, Debniace dosky, Lesklé dosky
Ľubica Birkušová
predajca
birkusova@bucina-ddd.sk

Tel.: +421 45 3250 970
Mobil: +421 918 706 839

Laminovaná a surová drevotrieska, MDF, HDF, OSB, PD, Debniace dosky, Lesklé dosky
Ing. Jan Brodianský
predajca
brodiansky@bucina-ddd.sk

Tel.: +421 45 3250 966
Mobil: +421 907 750 263

Surová a laminovaná drevotrieska, Debniace dosky
Ing. Anna Koleníková
predajca (export)
kolenikova@bucina-ddd.sk

Tel.: +421 45 3250 957
Mobil: +421 917 985 158

Laminovaná a surová drevotrieska, MDF, HDF, OSB, PD, Debniace dosky, Lesklé dosky
Ing. Eva Harajdová
predajca (výrobné spoločnosti)
harajdova@bucina-ddd.sk

Tel.: +421 905 426 661

Laminovaná a surová drevotrieska, Debniace dosky
Ing. Gabriel Pulai
predajca (export)
pulai@bucina-ddd.sk

Tel.: +421 45 3250 968
Mobil: +421 915 920 443

Masívne lepené dosky
Ing. Dušan Bartl
predajca
bartl@bucina-ddd.sk

Tel.: +421 45 3250 989
Mobil: +421 915 920 445

Masívne lepené dosky
Ing. Pavol Tunega
predajca
tunega@bucina-ddd.sk

Tel.: +421 45 3250 450
Mobil: +421 918 704 059

Masívne lepené dosky
Ing. Dominika Lepeňová
asistent predaja LD
lepenova@bucina-ddd.sk

Tel.: +421 45 3250 959
Mobil: +421 918 704 069

Impregnované fólie
Ing. Peter Lapín
predajca
lapin@bucina-ddd.sk

Tel.: +421 45 3250 992
Mobil: +421 907 750 264

Personálne oddelenie

-
Ing. Marcela Kružliaková
personalista
personalne@bucina-ddd.sk

Tel.: + 421 45 3250 978

Oddelenie nákupu drevnej hmoty

-
Ing. Pavol Segeč
vedúci oddelenia
segec@kronovision.sk

Tel.: +421 45 3250 995
Mobil: +421 907 700 241

-
Miroslava Novodomec
asistentka nákupu
novodomec@bucina-ddd.sk

Tel.: +421 45 3250 994

Nákup vlákninového dreva, odrezkov, štiepok a pilín
Marián Kuzmin
nákup, logistika kontajnerovej dopravy
kuzmin@bucina-ddd.sk

Tel.: +421 45 3250 933
Mobil: +421 907 821 054

Nákup vlákninového dreva, odrezkov, štiepok a pilín
Ing. Patrik Gašpar
nákup v reg. vých. Slovenska, logistika dopravy posuvnými podlahami
gaspar@bucina-ddd.sk

Tel.: -
Mobil: +421 915 965 705

Nákup hranolkov pre výrobu lepeného dreva
Ing. Ján Svatuška
nákup hranolkov
svatuska@bucina-ddd.sk

Tel.: +421 45 3250 991
Mobil: +421 918 704 071

Nákup hranolkov pre výrobu lepeného dreva
Mgr. Andrej Hoshovskyy
nákup hranolkov
hoshovskyy@bucina-ddd.sk

Tel.: +421 45 3250 991
Mobil: +421 907 810 738Nenechajte
si nič ujsť!
E-mailové informacie
o novinkách a akciových ponukách v našom sortimente.
Zaregistrujte sa!