Přejít k hlavní navigaci

Profil

Spoločnosť Bučina DDD, spol. s r.o. vznikla 2. apríla 2003 ako dcérska spoločnosť spoločnosti BUČINA ZVOLEN, a. s. Nadväzuje na tradíciu drevárskej výroby vo Zvolene, kde na území súčasného závodu bola v roku 1946 založená spoločnosť Bučina a.s.

 

V roku 2003 sa stala súčasťou nadnárodnej skupiny Kronospan, jedného z najväčších a najvýznamnejších výrobcov veľkoplošných aglomerovaných materiálov na báze dreva v Európe. V súčasnosti je Bučina DDD najväčším výrobcom drevotrieskových dosák na Slovensku.

 

Majetkovým vstupom zahraničného investora sa odštartovali viaceré investície, vďaka ktorým sa zvolenský závod premenil na jednu z najmodernejších prevádzok na výrobu drevotrieskových dosák v Európe. Od roku 2003 spoločnosť investovala viac ako 150 mil. eur (5 mld. Sk) do modernizácie výroby, rekonštrukcie výrobných hál, vybudovania nových inžinierskych sietí, ciest a biologickej čističky odpadových vôd. Rekonštrukciou administratívnej budovy došlo k vybudovaniu moderného tréningového centra pre nadnárodnú skupinu Kronospan. Najaktuálnejšou plánovanou investíciou je inštalácia najmodernejšej dostupnej technológie UTWS na sušiarne, v predpokladanej výške približne 50 mil. eur.

Predajný sortiment spoločnosti tvoria surové a laminované drevotrieskové dosky, masívne lepené dosky, MDF dosky, HDF dosky, OSB dosky, pracovné dosky a impregnované fólie. Viac ako 70 % svojej výroby Bučina DDD exportuje prevažne do európskych krajín.

 

Spokojnosť zákazníka spoločnosť garantuje vďaka:

 

- výrobe kvalitných výrobkov na moderných technológiách,
- konkurenčným cenám vďaka vysokej produktivite,
- krátkym dodacím termínom,
- pružnému prístupu ku požiadavkám zákazníka.

 

Bučina DDD v súčasnosti zamestnáva 265 pracovníkov, čo predstavuje nárast o 80 pracovných miest od roku 2003. Ekonomický prínos spoločnosti je v regióne viditeľný nielen cez vytvorené pracovné miesta a modernizáciu výroby, ale aj podporu rôznych vzdelávacích a športových projektov a spoluprácu s Technickou univerzitou a mestom Zvolen.

 

Výpis z obchodného registra.

Firma

 
Bučina DDD, spol. s r.o. je najväčším výrobcom surových drevotrieskových dosák, laminovaných drevotrieskových dosák a lepeného dreva na Slovensku.
 

Vďaka niekoľkým desaťročiam drevárskej výroby vo Zvolene a spojeniu so silným partnerom získavame potenciál, ktorý nám poskytuje viaceré konkurenčné výhody:

 

- skúsenosti našich zamestnancov a know – how nadnárodnej skupiny Kronospan;
- vedecko – personálnu základňu Technickej univerzity vo Zvolene;
- výhodnú geografickú polohu mesta Zvolen v centre Európy;

 

V našich prevádzkach kladieme dôraz na šetrné výrobné a pracovné postupy priateľské k životnému prostrediu.

 

Zameriavame sa na inovácie výrobného procesu s cieľom ponúkať zákazníkovi vysoko kvalitné výrobky. Využívame najmodernejšie softvérové a logistické riešenia, čím zvyšujeme svoju flexibilitu a pružne reagujeme na požiadavky trhu a vývoj v drevospracujúcom priemysle.

Nákup drevnej hmoty

Jednou z priorít našej spoločnosti je ekologické zmýšľanie. Využívanie drevného rezidua a jeho zušľachťovanie je súčasťou nášho výrobného procesu. V oblasti nákupu sa naša spoločnosť zaujíma o nasledovné suroviny: pilina, štiepka, odrezky, vláknina a hranolky na výrobu lepeného dreva. Jednotlivé suroviny musia byť vhodné na technologické spracovanie a musia spĺňať parametre uvedené vo všeobecných dodacích podmienkach. Potenciálnym dodávateľom ponúkame dlhodobú a stabilnú spoluprácu budovanú na vzájomnej dôvere a upevnenú kvalitným servisom. Obchodné podmienky našej spoločnosti pre dodávanie jednotlivých surovín sa nachádzajú v sekcii download

História

» Rok 1946: Rozvoj priemyslu a povojnovej ekonomiky

28. január 1946 – vznik spoločnosti Bučina, a.s.
9. máj 1946 – začiatok výstavby závodu

 

» Roky 1947 – 1990: Rozvoj výroby a technický vývoj spoločnosti

Máj 1947
prvenstvo v poreze guľatiny pásovými pílami v ČSR
1949
odštartovanie výroby drevotrieskových dosiek (DTD) v objeme 15 tis. m3/rok
prvá výroba na svete z hľadiska spracovania tvrdých listnatých drevín, hlavne buka
50. – 80. roky
požiar, ktorý zničil takmer celé výrobné zariadenie DTD (1953)
postupné dobudovanie nových prevádzok a získanie rozhodujúceho vplyvu vo viacerých sortimentoch na domácom
slovenskom trhu, ako aj podielu na zahraničnom trhu
80. roky – výstavba novej linky na výrobu DTD


» Rok 1995: Zmena vlastníctva

Prechod od štátneho k súkromnému vlastníctvu podniku

 

» Rok 2003: Stabilizácia a optimalizácia procesov spoločnosti

2. apríl 2003 – založenie spoločnosti Bučina DDD, spol. s r.o. (výroba DTD vrátane laminácie a impregnácie)
17. október 2003 – vstup zahraničného investora a začlenenie spoločnosti Bučina DDD, spol. s r.o. do nadnárodnej skupiny
Kronospan

 

» Rok 2004: Začiatok novodobého investičného procesu – I. etapa

Začiatok investičnej akcie „Modernizácia prípravy, sušenia a triedenia triesok“

 

» Rok 2005: Ukončenie a kolaudácia I. etapy investičného procesu

Ukončenie a kolaudácia investičnej akcie „Modernizácia prípravy, sušenia a triedenia triesok“
Inštalácia druhej impregnačnej linky

 

» Rok 2006: Rozšírenie výrobného areálu, výrobnej činnosti a začiatok II. etapy investičného procesu

Odkúpenie celého výrobného areálu, vrátane administratívnej budovy
Prevzatie výroby lepeného dreva
Prvý deň otvorených dverí pre širokú verejnosť, pri príležitosti 60. výročia založenia spoločnosti Bučina vo Zvolene

 

» Rok 2007: Realizácia II. etapy investičného procesu

Realizácia investičnej akcie „Modernizácia výroby drevotrieskových dosák“

 

» Rok 2008: Ukončenie a kolaudácia II. etapy investičného procesu

Rekonštrukcia výrobnej haly na výrobu DTD
Inštalácia kontinuálneho lisu Contiplus na výrobu DTD
Výstavba výrobnej haly na lamináciu DTD a expedičnej haly
Inštalácia 3 KT lisov na lamináciu DTD
Rekonštrukcia administratívnej budovy
Celková rekonštrukcia prípravy triesok, infraštruktúry, rozvodov energií, kanalizácie
Vybudovanie biologickej čističky odpadových vôd
Inštalácia a implementácia moderných informačných systémov: skladový on–line systém RELAG s 3D vizualizáciou, systém mostových váh určený na váženie kamiónov, evidenčný systém na evidenciu pohybu osôb
Druhý ročník Dňa otvorených dverí pri príležitosti ukončenia II. etapy investičného procesu
Apríl 2008 – založenie spoločnosti KronoVision, s.r.o., ktorá zastrešuje činnosti služieb interného auditu, ako aj tréningové a školiace služby pre zamestnancov nadnárodnej skupiny Kronospan
Nenechajte
si nič ujsť!
E-mailové informacie
o novinkách a akciových ponukách v našom sortimente.
Zaregistrujte sa!