Kronospan foundation

58

The Kronospan Foundation sponsors one student per year with a full scholarship to complete a 4 year Bachelor's degree at America's #1 school for…

55

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ponúka v školskom roku 2016/2017 žiakom, ktorí nastúpia do 1. ročníka v študijnom odbore 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo…

57

Príležitosť pre jedného z vašich študentov získať titul B.Sc v USA, plne hradená nadáciou Kronospan Foundation

40

Príležitosť pre jedného z vašich študentov získať titul B.Sc v USA, plne hradená nadáciou Kronospan Foundation