Aj nám záleží na čistom vzduchu vo Zvolenskej kotline. Plne chápeme, že ľudia chcú žiť v zdravom a čistom prostredí. V tom istom prostredí, kde žijeme aj my – zamestnanci Bučina DDD.

Tradícia drevárskej výroby zo Zvolene začala krátko po druhej svetovej vojne a v tom čase v blízkosti závodu neboli obytné zóny. V súčasnosti je však situácia iná. Vplyvy, ktoré vnímajú obyvatelia okolitých mestských častí, sú v tejto lokalite výsledkom činnosti celej priemyselnej zóny.

Naša spoločnosť vznikla v roku 2003 a stala sa súčasťou nadnárodnej skupiny Kronospan. Hneď od začiatku sme naše aktivity zamerali na modernizáciu výroby, čo so sebou prinieslo aj výrazné merateľné zlepšenie v kvalite životného prostredia v blízkosti prevádzok. Viac ako 133 mil. eur sme investovali do modernizácie a rekonštrukcie výroby drevotrieskových dosák a výrobných hál a zaviedli inovatívne softvérové a logistické riešenia. V procese čistenia a skvalitnenia odpadových vôd sme vybudovali biologickú čističku odpadových vôd a v procese vypúšťania emisií bol vybudovaný mokrý elektrofilter.