Pracovné pozície

Kariéra

Diagnostika porúch drevoobrábacích strojov a strojných zariadení, orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti strojov a strojných zariadení. PONUKA JE ZAMERANÁ AJ PRE ABSOLVENTOV

Kariéra

Diagnostika porúch drevoobrábacích strojov a strojných zariadení, orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti strojov a strojných zariadení. PONUKA JE ZAMERANÁ AJ PRE ABSOLVENTOV

Kariéra

Diagnostika porúch drevoobrábacích strojov a strojných zariadení, orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti strojov a strojných zariadení. PONUKA JE ZAMERANÁ AJ PRE ABSOLVENTOV

Kariéra

Diagnostika porúch drevoobrábacích strojov a strojných zariadení, orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti strojov a strojných zariadení. PONUKA JE ZAMERANÁ AJ PRE ABSOLVENTOV

Kariéra

Zabezpečovanie železničnej dopravy podľa požiadaviek, obsluha železničnej vlečky, váženie vagónov, zastupovanie logistika dopravy, zastupovanie expedienta, administratívnej práce....

Kariéra

Diagnostika porúch drevoobrábacích strojov a strojných zariadení, orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti strojov a strojných zariadení. PONUKA JE ZAMERANÁ AJ PRE ABSOLVENTOV