Kariéra

Obsluha vysokozdvižného vozíka (VZV) nad 5 t, odvoz materiálu od linky, uskladnenie paliet, starostlivosť o pridelené VZV, práca s PC...

Kariéra

Obsluha baliacej linky, evidencia, balenie, páskovanie. Preukaz obsluhy VZV "W1/W2".

Kariéra

Obsluha strojnotechnologického zariadenia na spracovanie dreva, optimalizácia technologických a výrobných procesov. POZÍCIA JE VHODNÁ AJ PRE ABSOLVENTA.

Kariéra

Zodpovedá za nákup primeraného množstva a sortimentu drevnej hmoty v požadovanej kvalite a cene pre potreby výroby. Riadi logistiku prepravy nakúpených komodít

Kariéra

Preventívna údržba, mazanie, opravy a montáže strojov a strojných zariadení; včasná diagnostika porúch, pravidelná prehliadka strojného zariadenia. PONUKA JE ZAMERANÁ AJ PRE ABSOLVENTOV

Kariéra

Diagnostika porúch drevoobrábacích strojov a strojných zariadení, orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti strojov a strojných zariadení. PONUKA JE ZAMERANÁ AJ PRE ABSOLVENTOV