Kariéra

Prevzatie strojno-technologických zariadení od dodávateľov, spolupráca na uvedení zariadení do prevádzkyschopného stavu a zaúčanie technikov údržby...

Kariéra

Kontrolné, zabezpečovacie práce a komplexné riadenie sušiarne, jedného z najdôležitejších technologických uzlov v prevádzke výroby surových drevotrieskových dosiek.

Kariéra

Obsluha vysokozdvižného vozíka (VZV) nad 5 t, odvoz materiálu od linky, uskladnenie paliet, starostlivosť o pridelené VZV, práca s PC...

Kariéra

Obsluha strojnotechnologického zariadenia na spracovanie dreva, optimalizácia technologických a výrobných procesov. POZÍCIA JE VHODNÁ AJ PRE ABSOLVENTA.

Kariéra

Preventívna údržba, mazanie, opravy a montáže strojov a strojných zariadení; včasná diagnostika porúch, pravidelná prehliadka strojného zariadenia. PONUKA JE ZAMERANÁ AJ PRE ABSOLVENTOV

Kariéra

Diagnostika porúch drevoobrábacích strojov a strojných zariadení, orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti strojov a strojných zariadení. PONUKA JE ZAMERANÁ AJ PRE ABSOLVENTOV