profil spoločnosti Bučina DDD

Nadväzuje na tradíciu drevárskej výroby vo Zvolene, kde na území súčasného závodu bolo zahájenie výstavby "drevokombinátu Bučina" v roku 1946. Spoločnosť odvtedy prešla viacerými zmenami.

V roku 2003 sa stala súčasťou nadnárodnej skupiny Kronospan, jedného z najväčších a najvýznamnejších výrobcov veľkoplošných aglomerovaných materiálov na báze dreva v Európe. V súčasnosti je Bučina DDD najväčším výrobcom drevotrieskových dosiek na Slovensku.

Majetkovým vstupom zahraničného investora sa odštartovali viaceré investície, vďaka ktorým sa zvolenský závod premenil na jednu z najmodernejších výrobných prevádzok na výrobu drevotrieskových dosák v Európe. Od roku 2003 spoločnosť investovala viac ako 156 mil. EUR do modernizácie výroby, rekonštrukcie výrobných hál, vybudovania nových inžinierskych sietí, ciest a biologickej čističky odpadových vôd, inštalácie najmodernejšej dostupnej technológie UTWS, vybudovania najmodernejšej píly na spracovanie listnatého dreva a pod. Rekonštrukciou administratívnej budovy došlo k vybudovaniu moderného tréningového centra pre nadnárodnú skupinu Kronospan. 

Predajný sortiment spoločnosti tvoria surové a laminované drevotrieskové dosky, masívne lepené dosky, MDF dosky, HDF dosky, OSB dosky, pracovné dosky, impregnované fólie a kompaktné dosky. Viac ako 70 % svojej výroby Bučina DDD exportuje prevažne do európskych krajín.

Spokojnosť zákazníka spoločnosť garantuje vďaka:

- výrobe kvalitných výrobkov na moderných technológiách,
- konkurenčným cenám vďaka vysokej produktivite,
- krátkym dodacím termínom,
- pružnému prístupu ku požiadavkám zákazníka.

Bučina DDD v súčasnosti zamestnáva viac ako 300 zamestnancov. Ekonomický prínos spoločnosti je v regióne viditeľný nielen prostredníctvom vytvorených pracovných miest a modernizácie výroby, ale aj prostredníctvom podpory rôznych vzdelávacích a športových projektov a spoluprácu SOŠ Drevárskou, Technickou univerzitou a mestom Zvolen.

Naša spoločnosť pôsobí taktiež ako veľkoobchodný dodávateľ plošných materiálov. Produkty spoločnosti Bučina DDD, spol. s r.o. dodávame do obchodných sietí na celom území Slovenska, prostredníctvom ktorých je zabezpečený t.z. maloobchodný predaj.

Výpis z obchodného registra.